Spotrebiteľské súťaže Spotrebiteľské súťaže

 

 

KONTAKT

 

REKLAMNÁ AGENTÚRA

Sketch, s.r.o. 
Ružomberská 6, 
821 05 Bratislava 

www.sketch.sk

KREATÍVNY MANAŽÉR

Dominika Milecová
Pomôže vám nájsť cestu k správnemu
zrealizovaniu spotrebiteľskej súťaže

tel.: 02/ 4848 4040 
mobil: 0905 141 355
E-mail: milecova@sketch.sk

 

 

KONTAKTUJTE NÁS 

Názov firmy:

Email:

Telefónne číslo:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle ,,Zásady ochrany osobných údajov'' a bol som poučený o svojich právach.

Súhlasím so zasielaním marketingových informácií o produktoch a službách, starostlivosti o zákazníka, kontrolu kvality a prieskumu trhu v zmysle ,,Zásady ochrany osobných údajov''.