Spotrebiteľské súťaže Spotrebiteľské súťaže

Realizácia spotrebiteľskej súťaže

1. NÁPAD / MYŠLIENKA

Na začiatku všetkého je nápad či obyčajná myšlienka. Dôležité je vedieť s ňou správne
pracovať a dobre ju využiť. Spoločne si určíme smerovanie súťaže a vaše nápady vám
pomôžeme vylepšiť tak, aby boli ďalšie kroky čo najefektívnejšie

2. PLÁNOVANIE SÚŤAŽE

Určíme rozpočet, ceny do súťaže, prípravíme štatút súťaže, vrátane ošetrenia
ochrany osobných údajov, grafické návrhy zabezpečíme propagáciu na viacerých
predajných kanáloch a doladíme všetky ďalšie detaily potrebné na spustenie súťaže.

3. REALIZÁCIA

Finálna fáza spočíva v:

★ Odovzdanie klientovi
             ★ Zaslanie zoznamu výhercov
                           ★ Dohliadnutie nad priebehom súťaže

1. NÁPAD / MYŠLIENKA

Na začiatku všetkého je nápad či obyčajná myšlienka. Dôležité je vedieť s ňou správne
pracovať a dobre ju využiť. Spoločne si určíme smerovanie súťaže a vaše nápady vám
pomôžeme vylepiť tak, aby boli ďalšie kroky čo najefektívnejšie

2. PLÁNOVANIE SÚŤAŽE

Určíme rozpočet, ceny do súťaže, prípravíme štatút súťaže, vrátane ošetrenia
ochrany osobných údajov, grafické návrhy zabezpečíme propagáciu na viacerých
predajných kanáloch a doladíme všetky ďalšie detaily potrebné na spustenie súťaže.

3. REALIZÁCIA

Finálna fáza spočíva v:

★ Odovzdanie klientovi
★ Zaslanie zoznamu výhercov
★ Dohliadnutie nad priebehom súťaže

 

KONTAKTUJTE NÁS 

Názov firmy:

Email:

Telefónne číslo:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle ,,Zásady ochrany osobných údajov'' a bol som poučený o svojich právach.

Súhlasím so zasielaním marketingových informácií o produktoch a službách, starostlivosti o zákazníka, kontrolu kvality a prieskumu trhu v zmysle ,,Zásady ochrany osobných údajov''.